Study Set Content:
1- Flashcard

Ang panitikan ay Pangunahing (blank) ng kultura

salamin

Click To Flip the Card
2- Flashcard

Sa ngayon, tinatawag na itong panitikang

Filipino

Click To Flip the Card
3- Flashcard

Dati, ang panitikang Filipino ay tinatatawag ng Panitikang

Tagalog

Click To Flip the Card
4- Flashcard

Dalawang Anyo ng Panitikang Filipin

1.Tuluyan

2.Patula

Click To Flip the Card
5- Flashcard

May malayang pagsama-sama ng mga salita sa pangungusap

Tuluyan

Click To Flip the Card
6- Flashcard

May saknong, taludtod, sukat, at tugma

 Patula

Click To Flip the Card
7- Flashcard

Ang salitang panitikan ay galing sa panlaping

“pang” at salitang “titik.”

Click To Flip the Card
8- Flashcard

Upang punan ang pangangailangan sa pagbuo ng termino, ang “pang” ay nagiging

“pan”

Click To Flip the Card
9- Flashcard

 ang “titik” ay tinanggal ang isang titik na

t

Click To Flip the Card
10- Flashcard

ng natira ay pinagdugtong sa “pan” at nilakipan ng hulaping

“an”

Click To Flip the Card
11- Flashcard

Ang salitang panitikan ay ang panumbas sa salitang Kastila na

“literatura”

Click To Flip the Card
12- Flashcard

Ang panitikan ay naghahayag ng damdamin ng mga tao hinggil sa mga bagay-bagay sa daigdig, pamumuhay, sa lipunan, sa pamahalaan, at sa kaugnayan ng kaluluwa sa Bathlang Lumikha.

Panitikan

Click To Flip the Card
13- Flashcard

ay ulat na nagpapakilala ng pagkukuro at mga damdamin ng isang particular na lahi.

Panitikan

Click To Flip the Card
14- Flashcard

ang tawag sa lahat na uri ng pahayag

Panitikan

Click To Flip the Card
15- Flashcard

Ang panitikan ay pagpapahayag ng

damdamin, kaisipan, mga karanasan, hangarin at diwa ng mga tao.

Click To Flip the Card
16- Flashcard

Bakit Kailangang Pag-aralan ang Panitikan

i. Upang makilala ang kalinangang Pilipino

ii. Upang mabatid ang marangal na tradisyon na ating ginawang sandigan ng pagkabuo ng kulturang nakarating sa bansa

iii. Para pag-ibayuhin ang mga pagkukulang sa mga akdang naisulat

iv. Magkaroon ng pagkakataong hasain ang sariling talento sa pagsulat

v. Higit na nagpapalawak ng emahinasyon

vi. Nagsasalamin ng ating pagka-Pilipino vii. Nakakatulong sa pagbuo ng sariling paniniwala, opinyon at pananaw

Click To Flip the Card
17- Flashcard

Nakakatulong upang pag-isahin ang damdamin ng mga Pilipino

Panitikan

Click To Flip the Card
18- Flashcard

Bigyan ng pagmamalasakit ang sariling kultura sa ating

Panitikan

Click To Flip the Card
19- Flashcard

Tumutukoy sa uri ng panitikang moderno o makabago

Kontemporaryong Panitikan

Click To Flip the Card
20- Flashcard

Ang mga nakikita at naririnig sa mga popular na kultura

Kontemporaryong Panitikan

Click To Flip the Card
thumb_up_alt Subscribers
layers 213 Items
folder Languages Category
0.00
0 Reviews
Share It Now!